Λίστα Τιμών Υποψηφίου

Ο εργοδότης μπορεί να δημιουργήσει δύο ειδών προσφορά εργασίας, την μη ασφαλή (δωρεάν) και την ασφαλή για την οποία απαιτείται η καταβολή ενός τέλους σύμβασης κατά την ολοκλήρωση, το τέλος σύμβασης πληρώνεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. Η διαφορά μεταξύ των δυο ειδών συμβάσεων, μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή από τις παρακάτω εικόνες.

Τιμές Ασφαλή Τρόπου

Επίπεδο ΕΥΡΟΣ ΜΙΣΘΟΥ ΤΕΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α Προσφορά εργασίας με μισθό 2500 € 150 €
B Προσφορά εργασίας με μισθό πάνω από 2500,01 € 200 €
Τιμές για την ανάρτηση προσφορών εργασίας 0 €
Αν δεν υπογράψετε την σύμβαση μέσω της ηλεκτρονικής έγκρισης, ούτε πληρώσετε τα τέλη σύμβασης εντός 7 ημερών, η κράτηση για την θέση εργασίας θα λήξει και θα διαγραφείτε από την βάση δεδομένων με τους υποψήφιους της OSA. Δεν σας επιτρέπετε να συνεχίσετε να ψάχνετε για θέσεις εργασίας, ούτε να αποκτήσετε μια θέση εργασίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταχωρηθείτε ξανά στην βάση δεδομένων, θα πρέπει να καταβάλατε το τέλος ενεργοποίησης/ επιστροφής που είναι: 30 €
//