Λίστα Τιμών Εργοδότη

Όταν δημιουργείτε μια νέα προσφορά εργασίας, μπορείτε να επιλέξτε μεταξύ δύο τρόπων, τον μη ασφαλή που είναι δωρεάν, ή τον ασφαλή τρόπο καταβάλλοντας ένα τέλος σύμβασης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι εργαζόμενος θα έρθει στον τόπο εργασίας του την ημερομηνία και την ώρα που συμφωνήσατε.

Τιμές Ασφαλή Τρόπου

Επίπεδο ΕΥΡΟΣ ΜΙΣΘΟΥ Τιμή ανά υποψήφιο
Α Προσφορά εργασίας με μισθό 2500 € 150 €
B Προσφορά εργασίας με μισθό πάνω από 2500,01 € 200 €


Τιμές για την ανάρτηση προσφορών εργασίας

Ισχύουν από 1.5.2018
The fee will be charged automatically every month from your account/card unless you cancel your job offers.


Πρόγραμμα Προσφορές Εργασίας Τιμή
Απλό 1 1 €/μήνα
Βασικό 5 3 €/μήνα
Pro 10 5 €/μήνα
Απεριόριστο Απεριόριστο 25 €/μήνα
//