Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της εταιρείας MAKI K. Ltd.,

 • Γενικές προβλέψεις
 • Σύσταση, τροποποίηση και καταγγελία της συμβατικής σχέσης
 • Μεσάζοντας
 • Παροχείς πρακτικής άσκησης / εργοδότες
 • Η τιμή των υπηρεσιών για τους παρόχους πρακτικής/ εργοδότες
 • Ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς
 • Απόρρητο
 • Διαδικασία Παραπόνων
 • Εναλλακτική επίλυση διαφορών
 • Γενικές και τελικές διατάξεις
 • Εταιρεία MAKI Ltd, Εφεσού 9, Παραλίμνι, 5280 Φραμαγκούστα, Κύπρος, Φ.Π.Α .: HE334621, είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (DRCOR), e-mail: admin@oneseasonacademy.com, (εφεξής "Διαχειριστής").
 • Ο Διαχειριστής εκμεταλλεύεται την πύλη "One Season Academy" στην ιστοσελίδα www.oneseasonacademy.com (εφεξής "πύλη OSA") και παρέχει υπηρεσίες στην πύλη OSA.
 • Ο Διαχειριστής εκδίδει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της εταιρίας MAKI K. Ltd. (εφεξής ακλούνται ως "ΓΟΠ"), οι οποίες διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή και τρίτων προσώπων κατά την παροχή και χρήση των Υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Διαχειριστή. Οι ΓΟΠ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που συνάπτεται με τον Υποψήφιο και τον Πελάτη και είναι υποχρεωτικοί για όλους τους χρήστες των Υπηρεσιών.
 • Με βάση τους ΓΟΠ και για τους σκοπούς της δημιουργίας, αλλαγής και λήξης της νομικής σχέσης μεταξύ του Διαχειριστή, του Πελάτη ή του αιτούντος εργασία, οι ακόλουθοι όροι αντιπροσωπεύουν τις ακόλουθες έννοιες:  
 •  
 •     

  Ο Πελάτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την πύλη OSA, ειδικά για να βρει έναν κατάλληλο υπάλληλο.   

 •   
 • Ο υποψήφιος είναι μόνο φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από την πύλη του OSA για να βρει μια κατάλληλη ευκαιρία εργασίας.   

 •   
 • Ο Μεσάζοντας είναι ένα γυμνάσιο, ένα φυσικό πρόσωπο ή ένα νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με τον Διαχειριστή, προκειμένου να παράσχει στους υποψηφίους τους τις ευκαιρίες απασχόλησης.  

 •   
 • Το

  βιογραφικό σημείωμα αποτελεί σύνοψη των πληροφοριών σχετικά με τον υποψήφιο   

  Η βάση δεδομένων των βιογραφικών στοιχείων του χρήστη, δηλ. η βάση δεδομένων είναι μια βάση δεδομένων που περιέχει βιογραφικά σημειώματα που δημιουργήθηκαν από τους υποψήφιους.  

 •   
 • Υπηρεσίες είναι προϊόντα τα οποία προσφέρει ο Διαχειριστής στους Πελάτες, στους Μεσάζοντες και στους Υποψηφίους κυρίως μέσω της πύλης OSA.   

 •   
 •   

  Ο τιμοκατάλογος είναι ένας κατάλογος που περιέχει το κόστος των Υπηρεσιών που προσφέρει ο Διαχειριστής στους Υποψηφίους και τους Πελάτες.   

 •   
 • Η προσφορά εργασίας, δηλ. η προσφορά είναι μια διαφήμιση που δημοσιεύεται από τον Πελάτη στην πύλη OSA, προκειμένου να βρει μια κατάλληλη προσφορά εργασίας / ένα κατάλληλο υπάλληλο ή πρακτική για τους φοιτητές. Αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο τύπο των Υπηρεσιών που παρέχονται από την πύλη του OSA.   

 •   
 • Τα cookies είναι μικρά αρχεία που μπορούν να μεταφορτωθούν στη συσκευή (υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο) του Πελάτη, του Μεσάζοντα ή του Υποψήφιου κατά τη χρήση της πύλης OSA. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί cookies για να ενημερωθεί για την αποτελεσματικότητα της πύλης OSA. Τα cookies γενικά δεν έχουν πληροφορίες που να χρησιμεύουν για τον εντοπισμό των ατόμων αλλά αντ 'αυτού χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης σε συγκεκριμένη συσκευή. Τα cookies μπορεί να είναι προσωρινά ή μόνιμα που θα παραμείνουν στη συσκευή του Πελάτη, του Ενδιάμεσου ή του Υποψηφίου και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης για μια περίοδο που δίνεται στο cookie. Αυτά τα μόνιμα cookies μπορούν να ελέγχονται σε κάθε επίσκεψη στην πύλη OSA. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω της πύλης OSA περιέχουν: τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση διαδικτύου από την οποία πραγματοποιήσατε τη σύνδεση με την πύλη μας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τη διεύθυνση IP της συσκευής. Για να εμφανίζεται πιο σχετική διαφήμιση, ορισμένα cookies δίνονται μέσω του διαφημιστικού συστήματος τρίτων, όπως το Google Adsense. Αυτό μπορεί να απενεργοποιηθεί στο λογαριασμό Google. Ο υπολογιστής μπορεί να ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απορρίπτει τα cookies, αν και σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανό ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου να μην είναι λειτουργικές.   

 •   
 • Ο Υποψήφιος υποχρεούται να παρέχει στον Διαχειριστή όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για την απόκτηση της εργασίας (π.χ.: εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία), εργασία και άλλες απαιτήσεις. Ο Υποψήφιος πρέπει να παρέχει στον Διαχειριστή πραγματικές και ισχύουσες πληροφορίες. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών, ο Υποψήφιος υποχρεούται να επικαιροποιεί αυτές τις πληροφορίες που δίνονται στον Διαχειριστή προκειμένου να λάβει την εργασία χωρίς καθυστέρηση. Ο υποψήφιος είναι πλήρως υπεύθυνος για την ειλικρίνεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Εάν ο Υποψήφιος παρέχει ψευδείς πληροφορίες στον Διαχειριστή, υποχρεούται να καταβάλει στον Διαχειριστή συμβατική ποινή ύψους 100, - ευρώ, με την πληρωμή της συμβατικής ποινής δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του Διαχειριστή να διεκδικήσει την πληρωμή της πραγματικής ζημιάς. Ο Υποψήφιος ενημερώνεται επίσης για το γεγονός ότι σε περίπτωση που ο Διαχειριστής του παρέχει την εργασία και δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει λόγω ψευδών πληροφοριών, ο Υποψήφιος θα υποχρεωθεί να καταβάλει τη ζημία που υπέστη ο Διαχειριστής αλλά και ο Πελάτης.
  1.  
  2. Για τη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών απαιτείται η εγγραφή του Πελάτη, του Μεσάζοντα ή των Υποψηφίων στην Πύλη OSA. Η εγγραφή γίνεται με συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, ο Πελάτης, ο Μεσάζοντας ή ο Υποψήφιος δημιουργούν προσαρμοσμένο ηλεκτρονικό λογαριασμό που προστατεύεται από ένα μοναδικό όνομα σύνδεσης και από ένα κωδικό πρόσβασης. Ο Πελάτης, ο Μεσάζοντας και οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να προστατεύουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης από κατάχρηση και να μην τα παρέχουν σε τρίτους. Οι υπηρεσίες του Διαχειριστή παραγγέλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού λογαριασμού.
  3. Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Διαχειριστή μπορούν να παραγγελθούν ρητά μέσω του διαδικτυακού λογαριασμού.
  4. Εκδίδοντας την εντολή, ο Πελάτης συμφωνεί με την πιθανή αποκάλυψη των προσωπικών του δεδομένων ή των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων του, εάν αυτό απαιτείται από το χαρακτήρα των Υπηρεσιών που παρήγγειλε ο Πελάτης από τον Διαχειριστή.
  5. Η εντολή του Πελάτη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
  6. Επιχειρησιακό όνομα του Πελάτη, ίσως και τη νομική του μορφή,
  7. Διεύθυνση χρέωσης, ίσως και την ταχυδρομική διεύθυνση του Πελάτη,
  8. Αναγνωριστικό εταιρείας, φορολογικό αναγνωριστικό πελάτη (ΑΦΜ)
  9. Στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη (τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
  10. Τύπος των παραγγελθέντων υπηρεσιών και περίοδος.
  11. Η συμβατική σχέση με τον Μεσάζοντα ή / και τον Πελάτη τίθεται σε ισχύ μετά την επιβεβαίωση (μέσω της διαδικτυακής πύλης της OSA, ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) των Υπηρεσιών που παρέχει ο Διαχειριστής. Παροχή Υπηρεσιών που παραγγέλλει ο Πελάτης ή / και ο ΜΕσάζοντας θεωρείται επίσης και η επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η σύμβαση συνάπτεται για ορισμένο χρόνο παράδοσης των παραγγελθέντων υπηρεσιών και ισχύει από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον Διαχειριστή.
  12. Εάν ο Διαχειριστής επιβεβαιώσει την παραγγελία, θεωρείται δεσμευτική και μπορεί να αλλάξει μόνο κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των Μερών. Ο Διαχειριστής δικαιούται να λάβει την πληρωμή του τέλους βάσει της αλλαγής της παραγγελίας.
  13. Η συμβατική σχέση με τον Υποψήφιο τίθεται σε ισχύ μετά την επιβεβαίωση που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ορίζεται στην εγγραφή του Υποψηφίου και την υπογραφή της σύμβασης / συμβάσεων με τη γραπτή μορφή.
  14. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους υποψήφιους μέσω της πύλης OSA είναι:
  15. Απάντηση ή απόκριση στη δημοσιευμένη προσφορά εργασίας. Ο υποψήφιος δικαιούται να απαντήσει σε μια προσφορά εργασίας που δημοσιεύτηκε στην πύλη OSA.
  16. Δημιουργία ενός πράκτορα αναζήτησης εργασίας στην Πύλη για τις προσφορές εργασίας που δημοσιεύονται στην Πύλη, οι οποίες βάσει των κριτηρίων αναζήτησης που καθορίζει ο Υποψήφιος στέλνουν τις κατάλληλες προσφορές εργασίας σε μια δεδομένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. >
  17. Αποθήκευση ενός βιογραφικού σημειώματος στη βάση δεδομένων βιογραφικών του φορέα εκμετάλλευσης και να την κάνει προσβάσιμη συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική φόρμα στην πύλη ή αποστέλλοντας την έντυπη φόρμα στη διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το βιογραφικό σημείωμα έτσι ώστε να είναι σύμφωνο με το έθιμο και την πρακτική σχετικά με τη συμπλήρωση των εντύπων. Ο Διαχειριστής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην καθιστά προσιτό ή να διαγράφει ένα βιογραφικό σημείωμα Πελάτη από τη Βάση Δεδομένων Βιογραφικών που περιέχει ανεπαρκείς πληροφορίες για την αναζήτηση εργασίας ή αν σύμφωνα με τον Διαχειριστή περιλαμβάνει άσχετες πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σχετίζονται με την αναζήτηση εργασίας (π.χ. πολιτικές και θρησκευτικές απόψεις, διαφήμιση, χυδαιότητα κ.λπ.) · ο Διαχειριστής ενημερώνει τον αιτούντα για εργασία σχετικά με αυτή την απόφαση σχετικά με το εν λόγω βιογραφικό σημείωμα.
  18. Αρχειοθέτηση των απαντήσεων που στάλθηκαν (απαντήσεις) στις προσφορές εργασίας που δημοσιεύθηκαν στην πύλη OSA.
  19. Να ζητάει αναφορές από πρώην εργοδότες ή από άλλα άτομα που δεν έχουν καθοριστεί προηγουμένως και να αξιολογεί ανώνυμα τη διαδικασία επιλογής στον Πελάτη του Διαχειριστή.
  20. li> Η επικοινωνία μεταξύ του υποψηφίου και του πελάτη πραγματοποιείται μέσω της πύλης OSA. Ο Διαχειριστής δικαιούται να παρακολουθεί την επικοινωνία του. Ο Διαχειριστής δικαιούται επίσης να ζητήσει από τον Υποψήφιο ή / και τον Πελάτη ή / και τον Μεσάζοντα έγγραφα σχετικά με τη συμβατική σχέση που συνάπτονται με βάση τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Διαχειριστή./ li>
  21. Σε σχέση με τη σύναψη της συμβατικής σχέσης μεταξύ Υποψηφίου και Πελάτη με βάση την πρακτική άσκηση ή τον χαρακτήρα απασχόλησης, ο Διαχειριστής δικαιούται χρηματική αντιστάθμιση των διοικητικών εξόδων που σχετίζονται με την προετοιμασία της συμβατικής τεκμηρίωσης στο ποσό που καθορίζεται στον τιμοκατάλογο, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην πύλη OSA ..
  22. Σε περίπτωση σύστασης της συμβατικής σχέσης μεταξύ Υποψηφίου και Πελάτη με βάση την πρακτική άσκηση ή τον χαρακτήρα απασχόλησης για τη θέση εργασίας που προσφέρεται μέσω της Δικτυακής Πύλης του OSA, ο Διαχειριστής δικαιούται να πληρωθεί με συμβατική ποινή:     
        
   1. ποσού 3 φορές την ανταμοιβή που προσφέρεται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, την οποία ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει.
   2.     
   3. σε ποσό 5.000, - ευρώ (με λέξεις: πέντε χιλιάδες Ευρώ), το οποίο ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει.
   4.     
      
       
  1. Μετά την εγγραφή, ο ΄Μεσάζοντας υποχρεούται να επιτρέψει την εισαγωγή της Δικτυακής Πύλης OSA στις εγκαταστάσεις τους.
  2. Μετά την εγγραφή και κατά την περίπτωση εκδήλωσης ενφιαδέροντος από Υποψήφιους, ο Μεσάζοντας υποχρεούται να επιτρέψει την παρουσίαση που εκτελείται από τον αντιπρόσωπο του Διαχειριστή σε κατάλληλες εγκαταστάσεις του Μεσάζοντα.
  3. 3.1 Ο εγγεγραμμένος Μεσάζοντας είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται πλήρως με τον Διαχειριστή και, εάν είναι απαραίτητο, να παρέχει έγγραφα σχετικά με τον Μεσάζοντα ή τον Υποψήφιο.
  1. Ανάρτηση της προσφοράς εργασίας μετά από επιτυχή εγγραφή, ο Πελάτης δικαιούται να δημοσιεύσει μια προσφορά εργασίας στην πύλη OSA. Η προσφορά εργασίας δημοσιεύεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
  2. Ο ίδιος ο Πελάτης δημοσιεύει μια Προσφορά Εργασίας και καθορίζει το περιεχόμενό της, ενώ μια Προσφορά εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται από τον Διαχειριστή.
  3. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την προσφορά εργασίας έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τον τρόπο και την πρακτική που σχετίζεται με τη συμπλήρωση των εντύπων στην πύλη του OSA.
  4. Η περίοδος εμφάνισης της προσφοράς εργασίας καθορίζεται από τον Πελάτη. Η περίοδος εμφάνισης της Προσφοράς εργασίας που επιλέγει ο Πελάτης πρέπει να είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο του Διαχειριστή που δημοσιεύεται στην Πύλη OSA.
  5. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή να διαγράφει μια δημοσιευμένη προσφορά εργασίας:
   1. που αντίκειται στους νόμους της Σλοβακικής Δημοκρατίας, σε ηθικά πρότυπα ή ευπρέπεια,
   2. όταν παρουσιάζονται πολλαπλές προσφορές θέσεων εργασίας σε μια ενιαία φόρμα για τη δουλειά (δηλ. σε μία προσφορά εργασίας),
   3. όταν είναι ελλιπής ή παραπλανητική ή περιέχει ψευδείς πληροφορίες ή μειώνει την ποιότητα των Υπηρεσιών που παρέχονται στην πύλη του OSA για άλλους λόγους,
   4. με διαφημιστικό ή εμπορικό περιεχόμενο ή με πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Πελάτη ή τρίτου προσώπου,
   5. που ενδέχεται να βλάψουν τη φήμη του Διαχειριστή ή τρίτου,
   6. ερωτικής φύσης ή Προσφορές εργασίας που προκαλούν υποψίες ότι μπορεί να είναι αυτός ο τύπος εργασίας
   7. δημοσιεύτηκε εις διπλούν στην πύλη OSA από έναν πελάτη,
   8. που περιλαμβάνει μια ευκαιρία εργασίας μέσω του MLM (πολυεπίπεδο μάρκετινγκ) ή των πωλήσεων κατ 'οίκον.
  6. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων βιογραφικών σημειωμάτων του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής παρέχει στους Πελάτες προστατευμένη πρόσβαση στη βάση δεδομένων βιογραφικών του Διαχειριστή. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ειδικότερα στην περίπτωση νέων Πελατών όπου ο Διαχειριστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο κατάχρησης των δεδομένων των ατόμων που ψάχνουν εργασία τα οποία είναι αποθηκευμένα στη Βάση δεδομένων Βιογραφικών του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής εξουσιοδοτείται να περιορίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση στη Βάση δεδομένων Βιογραφικών του Διαχειριστή σε αυτούς τους Πελάτες. Ο Πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των Προτάσεων Εργασίας που αποκτήθηκαν από τη Βάση Δεδομένων Βιογραφικού του Διαχειριστή μόνο για να βρει έναν κατάλληλο υπάλληλο.
     
  1. Η τιμή των Υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που ισχύει την ημέρα παραγγελίας των Υπηρεσιών. Οι τιμές που καθορίζονται στη λίστα τιμών δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Εάν ο Διαχειριστής και ο Πελάτης δεν συμφωνήσουν διαφορετικά, ο Πελάτης καταβάλλει την Τιμή για τις Υπηρεσίες που έχει παραγγείλει εκ των προτέρων μέσω ηλεκτρονικού τιμολογίου. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο παραδίδεται σε μορφή PDF απευθείας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πελάτη ή στην αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων. Το τιμολόγιο μπορεί να ανοίξει χωρίς να προστατεύεται από κάποιο κωδικό πρόσβασης για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα. Η ειδοποίηση σχετικά με την αποστολή τιμολογίου θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη που ορίζεται στη παραγγελία.
  3. Το τιμολόγιο λήγει σε 15 μέρες. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του Πελάτη, ο Διαχειριστής δικαιούται να χρεώσει τόκους για καθυστέρηση πληρωμής 0,05% του οφειλόμενου ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης και επίσης δικαιούται προσωρινά, μέχρι τον διακανονισμό του τιμολογίου, να αναστείλει την περαιτέρω παροχή υπηρεσιών.
  4. Ως σωστή πληρωμή θεωρείται η πληρωμή που περιέχει όλα τα κύρια αναγνωριστικά που δηλώνονται σωστά, τα οποία ορίζονται στο τιμολόγιο, κυρίως το μεταβλητό σύμβολο, ο αριθμός λογαριασμού και το ποσό. Χωρίς να προσδιορίζεται το σωστό μεταβλητό σύμβολο, δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της πληρωμής και η υποχρέωση του Πελάτη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπληρώθηκε. Ως έγκαιρη πληρωμή θεωρείται η πληρωμή που πιστώνεται στο λογαριασμό του Διαχειριστή την τελευταία ημέρα της λήξης του τιμολογίου. Στην περίπτωση που το απαιτούμενο ποσό δεν πιστώνεται στο λογαριασμό του Διαχειριστή, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αξίωση στο γραφείο που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά χρημάτων.
  1. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο του κειμένου και των γραφικών (εικόνα προφίλ, εικόνα εξωφύλλου κ.τ.λ.) που παρέχει στον Διαχειριστή για την παροχή των υπηρεσιών της One Season Academy. Εάν τα έγγραφα που παρέχονται από τον Εργοδότη συμπεριλαμβανομένων του λογότυπου, και του γραφικού υλικού είναι αποτέλεσμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την διευθέτηση των σχέσεων με τον ιδιοκτήτη τους. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι σε περίπτωση παραβίασης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε αξίωση κατά του Διαχειριστή, ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον Διαχειριστή.
  2. Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του πελάτη για την εξεύρεση του κατάλληλου υποψηφίου για την πλήρωση της θέσης εργασίας και για την παραμονή του στην εργασία ή για άλλου τέτοιου είδους σύμβαση.
  3. Ο Διαχειριστής δεν παρέχει καμία εγγύηση προς τον Υποψήφιο να βρει τη κατάλληλη δουλεία ή για την διάρκεια της εργασίας ή άλλου τέτοιου είδους σύμβαση.
  4. Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που ενδεχομένως προκληθούν σε χρήστες ή σε τρίτους από την χρήση της διαδικτυακής πύλης της One Season Academy, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών ή της απώλειας δεδομένων.
  5. Εάν η σύμβαση τερματιστεί χωρίς να έχει γίνει χρήση των Υπηρεσιών που έχει παραγγείλει ο Πελάτης, ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να ανακτήσει την συμφωνημένη τιμή. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για την ελλιπή χρήση των Υπηρεσιών.
  1. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Υποψηφίων που καταχωρούνται στο προφίλ τους στην διαδικτυακή πύλη της One Season Academy, τα Βιογραφικά Σημειώματα που καταχωρούνται στην Βάση Δεδομένων του Διαχειριστή, καθώς επίσης και την επικοινωνία που πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της One Season Academy. Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται με σκοπό ο Διαχειριστής να βοηθήσει τον Υποψήφιο με την αναζήτηση πρακτικής άσκησης ή εργασίας.
  2. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:
   1. - όνομα, επίθετο, τίτλο,
   2. - ημερομηνία γέννησης, ηλικία,
   3. - φύλο,
   4. - διεύθυνση, e-mail, αριθμό τηλεφώνου,
   5. - τα δεδομένα σχετικά με την οικονομική ταυτότητα (κατηγορία αναζήτησης εργασίας, είδος απασχόλησης, αναμενόμενος μισθός), την αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης της εργασίας, στοιχεία σχετικά με την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις γλωσσικές δεξιότητες και άλλα προσόντα, τα σεμινάρια και πληροφορίες σχετικά με την προϋπηρεσία, φωτογραφία προφίλ και βίντεο.
  3. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου υπ αριθμ. 122/2013 σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων όπως τροποποιήθηκε, ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τις ειδικές κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων (φωτογραφία και βίντεο προφίλ) μόνο βάσει γραπτής συγκατάθεσης του Υποψηφίου. Η γραπτή συγκατάθεση του Υποψηφίου θα πρέπει να αποστέλλεται στην διεύθυνση του Διαχειριστή που αναφέρεται στους Γ.Ο.Π.
  4. Ο υποψήφιος συμφωνεί οικειοθελώς με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με ένα τρόπο ή με ένα συνδυασμό τρόπων
   1. με την εισαγωγή στην Βάση Δεδομένων μετά το πέρας 1 έτους από την τελευταία σύνδεση στην διαδικτυακή πύλη της One Season Academy, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να γίνουν ανώνυμα και να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς.
   2. με την πρόσβαση, με την παροχή στον Πελάτη και με την εισαγωγή στην Βάση Δεδομένων μετά την λήξη της περιόδου πρόσβασης, τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποψηφίων μπορούν να διατηρηθούν στην Βάση Δεδομένων για 2 χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας σύνδεσης στην διαδικτυακή πύλη της One Season Academy και μετά μπορούν να γίνουν ανώνυμα και να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς. Ο Υποψήφιος αποφασίζει για την πρόσβαση τους, την διάρκεια τους, και τις αλλαγές στις ρυθμίσεις του προφίλ του, αυτές τις ρυθμίσεις μπορεί να τις αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή.
  5. Ο υποψήφιος που εγγράφετε στην διαδικτυακή πύλη της OSA συμφωνεί:
   1. με την παροχή των προσωπικών του δεδομένων στους εγγεγραμμένους Πελάτες της διαδικτυακής πύλης της OSA. Τα δεδομένα παρέχονται για την διάρκεια 1 έτους και στην συνέχεια γίνονται ανώνυμα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.
   2. με την εισαγωγή των προσωπικών δεδομένων που ορίζονται στην διαδικτυακή πύλη της OSA κατά την εγγραφή. Ο Διαχειριστής να αποκαλύπτει και να παρέχει στον Πελάτη, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται κατά την εγγραφή, καθώς επίσης να επεξεργάζεται και να εισάγει τα δεδομένα αυτά στην Βάση Δεδομένων. Σε αυτά τα δεδομένα οι Πελάτες έχουν πρόσβαση για την περίοδο που καθορίζεται από τον Υποψήφιο στην αίτηση, στην συνέχεια τα προσωπικά δεδομένα να διατηρούνται στην Βάση Δεδομένων για 1 έτος, μετά να γίνονται ανώνυμα και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.
  6. Οποιαδήποτε στιγμή ο Υποψήφιος μπορεί να ζητήσει επιβεβαίωση για το πώς επεξεργάζεται και πως καταγράφει ο Διαχειριστής ή ο Πελάτης τα προσωπικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε στιγμή ο Υποψήφιος μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων από τον Διαχειριστή ή από τον Πελάτη.
  7. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του Πελάτη και/ ή του Συνεργάτη και/ ή του Υποψήφιου, ο Διαχειριστής και οι αντιπρόσωποι του υποχρεούνται να τηρούν του απόρρητο βάσει του Νόμου 122/2013 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, και να μην χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για δικούς τους σκοπούς, ούτε να τα καταστίσουν προσβάσιμα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς έχουν δώσει την συγκατάθεση τους οι κάτοχοι τους. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχετική νομοθεσία ή/ και τις αποφάσεις των σχετικών αρχών.
  8. Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Νόμου υπ. Αριθ. 351/2011 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ο Υποψήφιος συμφωνεί με την χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας του για σκοπούς μάρκετινγκ σχετικά με υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρει ο Διαχειριστής και οι Πελάτες του.
  9. Ο Διαχειριστής ενημερώνει τους χρήστες της διαδικτυακής πύλης της OSA ότι χρησιμοποιεί Cookies, σύμφωνα με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2002/58, σχετικά με το απόρρητο και την ηλεκτρονική επικοινωνία. Ο χρήστης χρησιμοποιώντας της διαδικτυακή πύλη της OSA συμφωνεί με την χρήση των Cookies. Ο Διαχειριστής ενημερώνει τον χρήστη ότι μπλοκάρισμα των Cookies ενδέχεται να περιορίσει την πλήρης λειτουργικότητα της διαδικτυακής πύλης της OSA.
  1. Ο Πελάτης, ο Συνεργάτης και ο Υποψήφιος έχουν δικαίωμα υποβολής παραπόνων σε περίπτωση ύπαρξης σφαλμάτων των παρεχόμενων υπηρεσιών, και μπορούν να ζητήσουν μια λογική έκπτωση στις τιμές ή την επαρκή αποζημίωση για το λάθος που προέκυψε από τον Διαχειριστή. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 379 του Εμπορικού Κώδικα, η συνολική προβλεπόμενη ζημιά που μπορεί να προκύψει, επιτρέπεται μέχρι του ποσού το οποίο ισούται με την τιμή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που περιείχαν το σφάλμα.
  2. Συγκεκριμένα σφάλμα από την πλευρά του Διαχειριστή σημαίνει την δυσλειτουργία των υπηρεσιών που καθορίζονται στην παραγγελία για μια περίοδο διάρκειας μεγαλύτερης των 6 ωρών κατά τις προηγούμενες 24 ώρες. Δεν πρόκειται για σφάλμα εκ μέρους του Διαχειριστή:
   1. εάν ο Διαχειριστής σταματήσει την παροχή υπηρεσιών βάσει των παρόντων Γ.Ο.Π. ή λόγω επιβεβαιωμένης παραγγελίας,
   2. εάν ο Διαχειριστής σταματήσει την παροχή υπηρεσιών λόγω περιστάσεων που των απαλλάσσουν από την ευθύνη (ανωτέρα βία).
  3. Ο Πελάτης, ο Συνεργάτης και ο Υποψήφιος έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν απαίτηση εντός 14 ημερών από την στιγμή που σημειώθηκε το σφάλμα και εντός αυτής της περιόδου να παραδώσουν την καταγγελία στον Διαχειριστή, διαφορετικά η καταγγελία λήγει. Ο πελάτης θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη καταγγελία και να την αποστείλει είτε στην έδρα του Διαχειριστή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ο Διαχειριστής υποχρεούται να διενεργήσει την σχετική διαδικασία παραπόνων εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας.
  4. Η έκπτωση στην τιμή παρέχεται με την μορφή πίστωσης ή μέσω προσφοράς εναλλακτικών υπηρεσιών όπως συμφωνήθηκε με τον πελάτη.
  1. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής (Υποψήφιος) δεν είναι ικανοποιημένος με την επίλυση της καταγγελίας του ή θεωρεί ότι ο Διαχειριστής παραβίασε τα δικαιώματα του, μπορεί να ζητήσει διόρθωση ή επανεξέταση του ζητήματος από τον Διαχειριστή στέλνοντας email στο admin@oneseasonacademy.com. Εάν ο διαχειριστής απορρίψει το ερώτημα ή δεν απαντήσει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του, ο καταναλωτής (Υποψήφιος) δικαιούται να ζητήσει εναλλακτική επίλυση των διαφορών (εφεξής αναφέρεται ως Φορέας Ε.Ε.Δ.). Οι φορείς Ε.Ε.Δ. είναι οργανισμοί και εξουσιοδοτημένα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Ο κατάλογος των φορέων Ε.Ε.Δ. διατίθεται στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Οικονομίας της Σλοβακίας www.mhsr.sk.
  2. Ο καταναλωτής (Υποψήφιος) μπορεί να υποβάλει μια καταγγελία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας για την επίλυση εναλλακτικών διαφορών, η οποία βρίσκεται στο Διαδίκτυο στην διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Η εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον καταναλωτή – φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού της επιχείρησης του/ της, της απασχόλησης ή του επαγγέλματος του κατά την στιγμή της σύναψης και της ισχύος της σύμβασης των καταναλωτών. Η εναλλακτική επίλυση διαφορών αφορά μόνο τις διαφορές μεταξύ καταναλωτών και του Διαχειριστή, οι οποίες απορρέουν από την σύμβαση του καταναλωτή ή έχουν σχέση με την σύμβαση του καταναλωτή. Η εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι μόνο για της εξ’ αποστάσεως συμβάσεις. Η εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν εφαρμόζεται για διαφορές των οποίων η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ. Ο φορέας Ε.Ε.Δ. ενδέχεται να απαιτήσει από τον καταναλωτή την πληρωμή ενός τέλους το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  1. Εξαιρείται ο μονομερής συμψηφισμός των απαιτήσεων του Πελάτη, του Μεσάζοντα και του Υποψηφίου έναντι των απαιτήσεων του Διαχειριστή, εκτός εάν ο Διαχειριστής δώσει εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεσή του.
  2. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να συμπληρώσει τους ΓΟΠ ενημερώνοντας αμέσως τον Πελάτη δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας από την οποία αρχίζουν να ισχύουν οι αλλαγές. Οι αρχικοί ΓΟΠ λήγουν μόλις τεθούν σε ισχύ οι νέοι ΓΟΠ.
  3. Οι διατάξεις διάσπασης στη Σύμβαση υπερισχύουν των ΓΟΠ. Το πεδίο εφαρμογής των ΓΟΠ ή μέρους αυτών μπορεί να αποκλειστεί μόνο με τη γραπτή συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης.
  4. Αυτοί οι ΓΟΠ θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, 2016 .
  //