Cenník extra reklamy

Ak máte záujem o reklamu svojej najlepšej pracovnej ponuky, súrne potrebujete obsadiť nejakú pracovnú pozíciu, alebo chcete zverejniť inú business ponuku, či akúkoľvek reklamu. Zašlite nám na advertisement@oneseasonacademy.com svoje požiadavky (v anglickom jazyku) a potrebné podklady (link, obrázok, stručný text).


Obdobie Cena
1 týždeň 25 €
1 mesiac 90 €
//