Cenník uchádzača

Zamestnávateľ môže vytvoriť dva typy pracovných ponúk, nezabezpečené (zadarmo) a zabezpečené s požadovaným zmluvným poplatkom platenom na konci oboma stranami.
Rozdiel môžete vždy zbadať na základe príslušných ikon.

Cenník zabezpečenej cesty

Úroveň Mzda Poplatok za zmluvu
A pracovná ponuka so mzdou do 2500 € 150 €
B pracovná ponuka so mzdou nad 2500,01 € 200 €
Zaregistrovanie sa do portálu/zverejnenie svojho CV 0 €
Ak zmluvu nepodpíšete elektronickým súhlasom, alebo do 3 dní neuhradíte poplatok, prepadá Vám rezervácia tejto pracovnej ponuky a budete vyradený z databázy uchádzačov OSA. Nebudete môcť pokračovať v hľadaní a získaní pracovnej pozície. V prípade, ak sa chcete do databázy vrátiť, je potrebné uhradiť poplatok za aktiváciu/návrat do databázy vo výške 30 €
//